Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Strategie inovací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38A007 ZK 5P+0C
Přednášející:
Michal Kavan (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět se zabývá strategií výstavby, provozu a růstu inovačního podniku. Má čtyři ústřední témata: jak myslet analyticky, projektování inovativních organizačních systémů, stěžejní role zakladatelů při formování inovační organizace a kultura potřebná k vytvoření úspěšné inovativní organizace, z dlouhodobého pohledu, včetně zvýšení pravděpodobnosti osobního úspěchu v ní.

Požadavky:

Účast na konzultacích, prezentace v Power Point, studium literatury, závěrečný test, zkouška na závěr.

Osnova přednášek:

Strategie výstavby, provozu a růstu podniku zaměřeného na inovace. Rozvoj analytického myšlení, projektování inovativních organizačních systémů, stěžejní role zakladatelů při formování inovační organizace a kultury, zvyšování pravděpodobnosti osobního úspěchu. Principy organizační architektury, skupinové chování, měření výkonu, interpersonální vlivy, vedení a motivace. Případové studie, přednášky, autorské prezentace a cvičení, návrhy inovativní organizace, řízení lidských zdrojů. Postupná, nebo radikální změna produktů a procesů. Náklady a cena inovací jak pro nově budované, tak i pro velké a zavedené podniky. Organizační, ekonomické a především strategické otázky prosazení inovaci jako dlouhodobého zdroje konkurenční výhody.

Osnova cvičení:

Konzultační forma

Cíle studia:

Předmět se soustřeďuje na principy organizační architektury, skupinového chování, měření výkonu, interpersonálních vlivů, vedení a motivace. Prostřednictvím případových studií, přednášek, autorských prezentací a cvičení, studenti rozvíjejí své kompetence v oblastech návrhů inovativních organizací, řízení lidských zdrojů, vedení a organizačního chování. Předmět se zaměřuje na problémy spojené s užitím obou přístupů: postupné, nebo radikální změny produktů a procesů. Vyzdvihuje význam inovací jak pro nově budované, tak i pro velké a zavedené podniky. Předmět zkoumá organizační, ekonomické a především strategické otázky, které musí být řešeny s cílem prosadit inovaci jako dlouhodobý zdroj konkurenční výhody.

Studijní materiály:

1.Allan Afuah: Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage, Routledge, 2009, ISBN-10: 0415997828, ISBN-13: 978-0415997829.

2.Cabral, Regis (1998). „Refining the Cabral-Dahab Science Park Management Paradigm“. Int. J. Technology Management 16 (8): 813-818. doi:10.1504/IJTM.1998.002694..

3.Davila, Tony; Marc J. Epstein and Robert Shelton (2006). Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It. Upper Saddle River: Wharton School Publishing. ISBN 0-13-149786-3.

4.Ettlie, John E. (2006). Managing Innovation (2nd ed.). Butterworth-Heineman, an imprint of Elsevier. ISBN 0-7506-7895-X.

5.Hesselbein, Frances, Marshall Goldsmith, and Iain Sommerville, ed (2002). Leading for Innovation: And organizing for results. Jossey-Bass. ISBN 0-7879-5359-8.

6.Chakravorti, Bhaskar (2003). The Slow Pace of Fast Change: Bringing Innovations to Market in a Connected World. Boston, MA: Harvard Business School Press.

7.Chesbrough, Henry William (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, MA: Harvard Business School Press.. ISBN 1-57851-837-7.

8.Christensen, Clayton M. (2002). „The Rules of Innovation“. Technology Review 105 (5): 32-38.

9.J. R. Bessant: Innovation and Entrepreneurship, Wiley, 2007, ISBN-10: 0470032693, ISBN-13: 978-0470032695.

10.James Lam: Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, Wiley, 2003, ISBN-10: 0471430005, ISBN-13: 072-3812484676.

11.Luecke, Richard; Ralph Katz (2003). Managing Creativity and Innovation. Boston, MA: Harvard Business School Press. ISBN 1-59139-112-1.

12.Mason Andrew Carpenter: Strategic Management: Concepts (2nd Edition), Prentice Hall, 2008, ISBN-10: 0132341409, ISBN-13: 978-0132341400.

13.McKeown, Max (2008). The Truth About Innovation. London, UK: Prentice Hall. ISBN 0273719122.

14.Melissa A. Schilling: Strategic Management of Technological Innovation, McGraw-Hill/Irwin; 2 edition, 2006, ISBN-10: 0073210587, ISBN-13: 978-0073210582

15.Miles, Ian (2004). „Innovation in Services“. in Fagerberg, Jan, David C. Mowery and Richard R. Nelson. The Oxford Handbook of Innovations. Oxford University Press. pp. 433-458. ISBN 0-19-926455-4.

16.O'Sullivan, David (2002). „Framework for Managing Development in the Networked Organisations“. Journal of Computers in Industry (Elsevier Science Publishers B. V.) 47 (1): 77-88. doi:10.1016/S0166-3615(01)00135-X. ISSN 0166-3615.

17.Robert E. Hoskisson, R. Duane Ireland, and Michael A. Hitt: Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization, South-Western College Pub; 9 edition, 2010, ISBN-10: 1439042306, ISBN-13: 978-1439042304.

18.Sarkar, Soumodip (2007). Innovation, Market Archetypes and Outcome- An Integrated Framework. Springer Verlag. ISBN 379081945X.

19.Scotchmer, Suzanne (2004). Innovation and Incentives. Cambridge, MA: MIT Press.

20.Schumpeter, Joseph (1934). The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Boston.

21.Tim Koller: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, 4 edition, 2005, ISBN-10: 0471702218, ISBN-13: 978-0471702214.

Poznámka:

Předmět je určen doktorskému studijnímu programu, zkoušející: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10900602.html