Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Optimalizace řezných podmínek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34O004 ZK 60B
Přednášející:
Jan Mádl
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

Ekonomika obrábění, výrobní náklady. Význam optimalizace obráběcího procesu, použití počítačů. Trendy vývoje obráběcích nástrojů. Optimalizace obráběcích nástrojů. Varianty optimalizace řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů, optimalizace při práci jedním nástrojem, složitější případy optimalizací. Kritéria optimálnosti, omezující podmínky a jejich matematická formulace. Oblasti přípustných řešení. Optimální trvanlivost nástroje. Postupný způsob optimalizace. Komplexní způsoby optimalizací. SW pro optimalizaci. Stochastika obráběcího procesu a optimalizace. Podklady pro optimalizaci. Optimalizace s monitorováním obráběcího procesu. Adaptivní optimalizace.

Požadavky:

Znolosti problému.

Osnova přednášek:

1. Ekonomika obrábění, výrobní náklady. Význam optimalizace obráběcího procesu, použití počítačů.

2. Trendy vývoje obráběcích nástrojů. Optimalizace obráběcích nástrojů.

3. Varianty optimalizace řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů, optimalizace při práci jedním nástrojem.

4. Složitější případy optimalizací.

5. Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium minimálních výrobních nákladů.

6. Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium maximální produktivity, kritérium maximálního úběru.

7. Omezující podmínky a jejich matematická formulace.

8. Omezující podmínky a jejich matematická formulace - pokračování.

9. Oblasti přípustných řešení.

10. Optimální trvanlivost nástroje. Postupný způsob optimalizace.

11. Komplexní způsoby optimalizací.

12. Podklady pro optimalizaci. SW pro optimalizaci.

13. Stochastika obráběcího procesu a optimalizace.

14. Optimalizace s monitorováním obráběcího procesu. Adaptivní optimalizace.

Osnova cvičení:

1. Výpočet příkonu na obrábění a otáček při obrábění vysokými rychlostmi progresivními řeznými nástroji.

2.Formulace omezujících podmínek.

3.Výpočet optimálních řezných podmínek ve variantách.

4.Výpočet optimálních řezných podmínek ve variantách.

5.Výpočet výrobních nákladů ve variantách.

6.Algoritmizace optimalizačních postupů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Mádl, J., Kvasnička, I.: Optimalizace obráběcího procesu, ČVUT monografie, 1999, Praha

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10895402.html