Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie modelování výrobních procesů a systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34A003 ZK 60B
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

Teorie a metodika navrhování modelů pro strojírenské výrobní procesy a systémy.

Požadavky:

Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru.

Osnova přednášek:

1. Systém - základní pojmy, vlastnosti systému, popis systému. Modelování systémů.

2. Podobnost jako základ modelování. Druhy modelů. Obecný postup modelování. Identifikace a zápis systému.

3. Systémová analýza. Metodologie projektování systémů.

4. Modelování struktury výrobního programu. Program pro rozbor součástkové základny.

5. Modelování výrobních systémů, základní prvky a rozhodující vlastnosti prvků výrobního systému.

6. Řešení prostorové struktury výrobního systému - formulace problému (přiřazovací model). Optimalizace rozmístění prvků výrobního systému. Modely a metody řešení rozmísťovacích úloh.

7. Heuristické metody řešení matematických modelů. Metoda CRAFT - princip, využití.

8. Metoda větví a mezí a její využití pro rozmísťování.

9. Simulace - základní pojmy, postupy pro řízení časového průběhu, význam pro projektování. Metoda Monte Carlo jako základ simulačních technik. Využití metody MC při rozmísťování výrobních jednotek..

10. Simulační systém FACTOR/AIM.

11. Systém hromadné obsluhy (teorie front) - základní pojmy, struktura a charakteristiky.

12. Modely hromadné obsluhy - typy modelů a jejich využití.

13. Shluková analýza - základní pojmy a cíle, obecný postup, algoritmy řešení.

14. Využití shlukové analýzy v technologickém projektování - formulace, příklady.

Osnova cvičení:

Získání teoreticko-metodických znalostí pro systémové a komplexní projektování výrobních systémů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Haninger, M.: Modelování výrobních systémů - nepublikované podklady přednášek.

2. Zelenka, A., Král, M.: Projektování výrobních systémů (učebnice). Vydavatelství ČVUT, Praha 1995.

3. Vlček, J.: Metody systémového inženýrství. SNTL, Praha 1984.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10894902.html