Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Průmyslová logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W34A001 ZK 60B
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

Předmět, obsah, rozdělení a úkoly průmyslové logistiky. Logistické cíle a činnosti ve výrobním procesu. Systémy průmyslové logistiky a jejich koncepce. Technické prvky pro průmyslovou logistiku. Počítačová podpora a matematické metody používané v logistice. Doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Cíle průmyslové logistiky, činnosti a náklady. Základy předmětu a rozdělení. Definice logistiky a průmyslové logistiky.

2. Logistické plánování zdrojů. Subsystémy DRP, CRP, MRP, MPS a jejich okolí.

3. Průmyslová logistika jako integrovaný systém.

4. Zásobování. Zásobovací, nákupní a pořizovací (opatřovací) logistika.

5. Zásobování podle sortimentu.

6. Logistika výrobní. Základy projektování výrobních procesů a systémů z pohledu výrobní logistiky.

7. Prostorová a časová struktura výrobního procesu. Průběžná doba.

8. Systematické navrhování manipulace s materiálem ve výrobě.

9. Subsystem skladování, dopravy a manipulace.

10. Plánování a řízení výroby jako součást výrobní logistiky. Strategie KAN BAN a Just-in-Time.

11. Distribuční logistika. Realizace objednávek. Měření služeb zákazníkům.

12. Logistický informační system a jeho hlavní části. Poptávkové modely a volba metody.

13. Logistické technologie. Horizontální struktura logistického řízení a zásoby. Bod rozpojení.Objednací systémy.

14. Základy projektování logistických systémů a technické prostředky pro logistiku.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006

- Preclík,V.: Průmyslová logistika, skripta FS, Vydavatelství ČVUT 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10894702.html