Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie tváření kovů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33A004 ZK 6P+1C
Přednášející:
František Tatíček (gar.), Jan Čermák (gar.)
Cvičící:
František Tatíček (gar.), Jan Čermák (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Doc. Ing. Jan Čermák, CSc.

Předmět je zaměřen na teorii tváření kovů pro využití ve strojírenském průmyslu.

Požadavky:

Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru.

Osnova přednášek:

Základy teorie plasticity. Tensorové vyjádření stavu napětí a deformace. Pracovní diagram. Metody analýzy tvářecích procesů a výpočtu energeticko-silových parametrů. Keeler-Goodwinovy křivky. Tvařitelnost kovů a faktory, které ji ovlivňují. Materiálové, konstrukční a technologické faktory a jejich vliv na tvářecí proces.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Získání teoretických znalostí v oblasti tváření kovů.

Studijní materiály:

Strojírenská výroba 3/1980, Strojírenstvíí 8/1976, Strojírenská výroba 2/1978; Keeler-Godwinovy křivky, praxe a teorie; Kotouč a kol.: Teorie a metodika tváření. Návody ke cvičení. ČVUT 1992; Blaščík, Polák: Teória tvarnenia, Alfa - SNTL 1985; Počta: Základy teorie tváření kovů, SNTL 1966; Storožev, Popov: Teória tvarnenia kovov, Alfa - SNTL 1978

Poznámka:

Garant: Doc. Ing. Jan Čermák, CSc.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10892902.html