Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Syntéza a optimalizace mechanických soustav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31O012 ZK 60B
Přednášející:
Michael Valášek (gar.), Zbyněk Šika (gar.), Václav Bauma
Cvičící:
Michael Valášek (gar.), Zbyněk Šika (gar.), Václav Bauma
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cílová funkce. Optimalizační proměnné. Jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace. Metody lokální a globální optimalizace. Vedlejší podmínky. Analytické postupy. Numerické metody. Jednodimenzionální optimalizace. Swannova metoda. Vícedimenzionální úlohy. Přímé metody. Metoda simplexová a polytopová. Metoda Powellova. Metoda Rosenbrockova. Gradientové metody. Sdružené směry. Penalizační a bariérové funkce. Stochastické postupy. Metoda Monte-Carlo. Genetické algoritmy. Kinematická syntéza strojů. Převodové mechanismy. Vodící mechanismy. Obecná optimalizace kinematických vlastností strojů. Optimalizace chování dynamických systémů. Vícekriteriální parametrická optimalizace při syntéze zpětnovazebního řízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Cílová funkce. Optimalizační proměnné. Jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace.

2.Metody lokální a globální optimalizace. Optimalizace volná a s vedlejšími podmínkami. Analytické postupy. Numerické metody.

3.Jednodimenzionální optimalizace. Swannova metoda. Vícedimenzionální úlohy. Přímé metody.

4.Metoda simplexová a polytopová.

5.Metoda Powellova.

6.Metoda Rosenbrockova.

7.Gradientové metody. Sdružené směry.

8.Penalizační a bariérové funkce.

9.Stochastické postupy. Metoda Monte-Carlo.

10.Genetické algoritmy.

11.Syntéza převodových mechanismů.

12. Syntéza vodících mechanismů.

13.Obecná optimalizace kinematických vlastností strojů.

14.Optimalizace chování dynamických systémů.

15.Vícekriteriální parametrická optimalizace při syntéze zpětnovazebního řízení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10890802.html