Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení umělou inteligencí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31O010 ZK 60B
Přednášející:
Michael Valášek (gar.), Václav Bauma, Zbyněk Šika
Cvičící:
Michael Valášek (gar.), Václav Bauma, Zbyněk Šika
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Historie, vymezení. Produkční systém, metody řešení úloh, prohledávání stavového prostoru. Formální logika, dokazování teorémů, resoluční metoda, Prolog. Expertní systémy, zpětné a dopředné řetězení, usuzování s nejistotou a vágností, Rete algoritmus, rámce, příklady - klasifikace, diagnostika, konfigurace, plánování. Fuzzy množiny, jazykové proměnné, Fuzzy řízení. Neuron a jeho model, druhy neuronových sítí a jejich učení. Fuzzy regulátor. Řízení neuronovou sítí. Genetické algoritmy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence 1-4, Academia, Praha 1993-2003

Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10890602.html