Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Elastoakustika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31O003 ZK 60B
Přednášející:
Tomáš Vampola (gar.), Michael Valášek (gar.), Václav Bauma, Zbyněk Šika
Cvičící:
Tomáš Vampola (gar.), Michael Valášek (gar.), Václav Bauma, Zbyněk Šika
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Základy teorie interakce pružných struktur s akustickým mediem. Odvození modálních rovnic popisujících interakci kmitající pružné desky s uzavřeným akustickým prostorem. Rozbor vlivu tlumení na chování elastoakustické soustavy. Sestavení matice tlumení pro případ, kdy je uvažován vliv pohltivosti ploch, ohraničujících akustický prostor a je zadána velikost tlumení pružné struktury. Akustické systémy vázané kmitající pružnou strukturou. Případ kmitajících pružných desek vzájemně vázaných akustickým prostředím. Sestavení výpočetních modelů vybraných elastoakustických soustav s využitím výpočetního systému ANSYS 5.3. Modální analýza vyšetřovaných elastoakustický systémů. Rozbor vlivu jednotlivých parametrů na chování vyšetřované elastoakustické soustavy. Rozbor typů buzení elasoakustických soustav, formulace okrajových podmínek.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10889902.html