Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W17T001 ZK 4P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Klasifikace a principy činnosti hydraulických strojů. Kriteria

hydrodynamické podobnosti. Hydraulické systémy. Různé typy čerpadel,

konstrukce, regulace výkonu a provoz při proměnlivých podmínkách. Teorie

stlačování. Konstrukce, výpočty a regulace výkonnosti kompresorů, provoz s

různými plyny. Chladivové kompresory. Ekonomické a ekologické problémy při

výrobě a rozvodu stlačeného vzduchu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Melichar J., Bláha J.,Brada K: HYDRAULICKÉ STROJE konstrukce a provoz, monografie, vyd. ČVUT, Praha, 2002

Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999

Liška A.,Novák P: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, příručka vyd.ČVUT, Praha 1999 Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999

Liška A.,Novák P: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, příručka vyd.ČVUT, Praha 1999

Poznámka:

Konzultační formou. Předmět je určen především doktorandům, kteří v předešlém studiu neprošli podobnými předměty v rámci oboru Energetické stroje.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10881402.html