Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kompresory, technika stlačeného vzduchu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W17O003 ZK 5P+0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s následující problematikou:

Klasifikace a principy činnosti kompresorů. Teorie stlačování. Výpočty a konstrukce vybraných typů kompresorů, regulace jejich výkonnosti , provoz s různými plyny.

Specifika chladivových kompresorů. Kompresorové stanice.

Technika stlačeného vzduchu (výroba, kvalita, rozvod, spotřeba, energetické a ekologické aspekty oboru). Principy činnosti pneumatických strojů a pneumatické dopravy.

Zkoušení kompresorů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

Liška A.,Novák P.: KOMPRESORY, skripta vyd. ČVUT, Praha,1999

Liška A.,Novák P.: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, příručka vyd. ČVUT, Praha 1999

Doporučená literatura:

Liška A.,Novák P.: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, skripta vyd. ČVUT, Praha 1996

Poznámka:

Pouze konzultační formou . Předmět je určen především doktorandům, kteří v předešlém studiu neabsolvovali předmět HPS nebo TSV.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10880702.html