Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Chladicí technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W17O002 ZK 5P+0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Před zápisem předmětu nutno projednat s přednášejícím

Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:

Pracovní látky užívané v chladicí technice, jejich vlastnosti tepelné a transportní. Chladiva a jejich směsi. Tepelné oběhy. Oběh parní jedno a vícestupňový, kaskádní. Oběh absorpční, proudový a plynový s konáním vnější práce. Komponenty chladicích zařízení a jejich charakteristiky. Kompresory a výměníky tepla (kondenzátory, výparníky, chladiče par a dochlazovače). Regulace, automatika a jištění zařízení. Ekonomické, energetické a ekologické aspekty provozu chladicích zařízení. Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí včetně platné evropské legislativy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

Petrák M., Petrák J.: Kompresorová chladicí zařízení a jejich energetická náročnost. ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04929-7

Doporučená literatura:

Odborné publikace vydávané:

- International Institute of Refrigeration, zejména knihy a časopis International Journal of Refrigeration, ISSN 0140-7007

- Svazem chladicí a klimatizační techniky, zejména Zpravodaj SCHKT, ISSN 1804- 2635

Odborná literatura doporučená přednášejícím podle zaměření doktorské práce

Poznámka:

Individuální výuka - viz anotace

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10880602.html