Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zásobování teplem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W16O011 ZK 3P+3C česky
Přednášející:
Tomáš Matuška (gar.)
Cvičící:
Tomáš Matuška (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Garant: Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Předmět rozšiřuje znalosti získané v předchozím studiu. Kogenerační výroba tepla a elektřiny, paroplynové cykly. Návrh centrálních zdrojů tepla včetně návazného dimenzování tepelných sítí a předávacích stanic.

Požadavky:

Kogenerační výroba tepla a elektřiny, paroplynové cykly. Návrh centrálních zdrojů tepla včetně návazného dimenzování tepelných sítí a předávacích stanic.

Osnova přednášek:

Energetická efektivnost výroby tepla a elektřiny v jednom zdroji. Otevřené a uzavřené plynové cykly. Braytonův, Joulův a Stirlingův oběh. Kombinované paroplynové cykly s vnitřní rekuperací tepla, bez přitápění i s dodatkovým přitápěním. Výpočet termické a celkové účinnosti cyklů. Vliv akumulace tepla v tepelné síti na měrnou spotřebu paliva v kogeneračním zdroji. Tepelné sítě - statické a dynamické namáhání. Geotermální zdroje tepla pro centralizované zásobování teplem. Ekologické přínosy centralizovaného zásobování teplem.

Osnova cvičení:

Kogenerační výroba tepla a elektřiny, paroplynové cykly. Návrh centrálních zdrojů tepla včetně návazného dimenzování tepelných sítí a předávacích stanic.

Cíle studia:

Kogenerační výroba tepla a elektřiny, paroplynové cykly. Návrh centrálních zdrojů tepla včetně návazného dimenzování tepelných sítí a předávacích stanic.

Studijní materiály:

Brož, K.: Zásobování teplem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001. ISBN 80-01-01587-4.

Cikhart, J. a kol.: Soustavy centralizovaného zásobování teplem. SNTL Praha, 1989. ISBN 80-03-00021-1.

Vlach, J. a kol.: Teplárenství a tepelné sítě. SNTL Praha, 1987.

FinTherm Praha - KWH Pipe, a.s.: Montážní manuál, Praha, 2006.

Piatti, A.: Planning of Geothermal District Heating Systems, Springer 1992, ISBN 0792319680.

Poznámka:
Další informace:
není
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10879802.html