Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Tepelné prostředí a tepelné zátěže ve větrání a klimatizaci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W16O005 ZK 3P+3C česky
Přednášející:
František Drkal (gar.), Vladimír Zmrhal
Cvičící:
František Drkal (gar.), Vladimír Zmrhal
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Garant: Prof. Ing. František Drkal, CSc.

Podmínky tepelného komfortu osob. Interakce lidského těla a prostředí, přenos tepla a vlhkosti. Předpověď stavu tepelného komfortu, statistické hodnocení.

Tepelná zátěž budov, nestacionární výpočty. Metody stanovení topných a chladicích výkonů v klimatizaci. Energetická simulace budovy a větracího/klimatizačního zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Energetická bilance osob a prostředí, metabolický tepelný tok. Predikce tepelného komfortu. Kriteria pro hodnocení tepelného prostředí. Měření stavu vnitřního prostředí.

Určující parametry venkovního prostředí. Výpočet tepelných zátěží pro dimenzování klimatizace a větrání, vlhkostní zisky. Výpočty nestacionárních procesů v strojních zařízeních a budovách, energetické simulace, akumulace tepla a chladu. Referenční klimatický rok. Stanovení dlouhodobé spotřeby energie pro klimatizaci a větrání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

F.C. Quiston, J.D. Spitler: Cooling and Heating Load Calculation Manual. ASHRAE Atlanta, 1994

2005 ASHRAE Handbook: Fundamentals. ASHRAE Atlanta, 2005

A.Vedavarz, S.Kumar, M.Hussain: Heating, Ventilation and Air Conditioning Handbook for Design and Implementation, Industrial Press, 2007

F.C. McQuiston, J.D. Parker, J.D. Spitler: Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, John Wiley & Sons, Inc., 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10879202.html