Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technika prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W16A004 ZK 4P+2C česky
Přednášející:
Jiří Bašta (gar.)
Cvičící:
Jiří Bašta (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Předmět je určen těm studentům, kteří neabsolvovali magisterské studium Technika životního prostředí. Posluchač se seznámí se základní problematikou oboru a to zejména se základy větrání, vytápění, klimatizace, čistoty ovzduší a snižováním hluku.

Požadavky:

Znalost témat:Venkovní prostředí. Vnitřní tepelné prostředí. Fyziologické základy hodnocení mikroklimatu. Škodliviny v ovzduší a jeho hodnocení. Tepelné vlastnosti budov. Bilance škodlivin ve větraném prostoru. Základní způsoby větrání. Vlhký vzduch. Potrubní sítě a jejich dimenzování. Tepelná rovnováha vytápěného prostoru. Základní vytápěcí systémy.

Osnova přednášek:

Stav prostředí - venkovní prostředí, vnitřní tepelné prostředí, škodliviny v ovzduší, hodnocení znečištění ovzduší. Tepelné vlastnosti budov - tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, prostup tepla stěnami, prostup tepla průsvitnými konstrukcemi, výpočet tepelné zátěže, výpočet tepelných ztrát budov. Větrání a odsávání - bilance větraného prostoru, proudění vzduchu ve větraném prostoru, přirozené větrání, nucené větrání, nucené větrání celkové, místní větrání, odsávací zařízení, aerodynamické vlastnosti sacích otvorů, sací nástavce, jednotkové odsavače. Klimatizace - vlhký vzduch, změny stavu vzduchu, dimenzování klimatizačních zařízení. Rozvody vzduchu - sítě vzduchovodů, proudění vzduchovody, dimenzování vzduchovodů, práce ventilátoru v potrubní síti. Omezování znečišťujících a škodlivých látek - omezování emisí, filtrace atmosférického vzduchu. Vytápění - tepelná rovnováha vytápěného prostoru, konvektivní vytápění, sálavé vytápění, potrubní sítě ústředního vytápění, komponenty otopných soustav, teplovzdušné vytápění. Hluk - akustické vlnění, decibelové stupnice, šíření zvuku v uzavřeném prostoru, hodnocení hluku, zdroje hluku, šíření chvění v konstrukcích, neprůzvučné konstrukce.

Osnova cvičení:

Procvičení témat: Venkovní prostředí. Vnitřní tepelné prostředí. Fyziologické základy hodnocení mikroklimatu. Škodliviny v ovzduší a jeho hodnocení. Tepelné vlastnosti budov. Bilance škodlivin ve větraném prostoru. Základní způsoby větrání. Vlhký vzduch. Potrubní sítě a jejich dimenzování. Tepelná rovnováha vytápěného prostoru. Základní vytápěcí systémy.

Cíle studia:

Student by měl být plně informován o základech oboru techniky prostředí

Studijní materiály:

Nový, R. a kol.: Technika prostředí, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10878202.html