Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie spalování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15T005 ZK 5P+0C
Přednášející:
František Hrdlička (gar.)
Cvičící:
František Hrdlička (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Cíl a zaměření předmětu:

Podat ucelenou teorii spalování paliv.

Základní témata:

Základní mechanismus uvolňování tepla oxidací chemicky vázaného tepla ve fosilních palivech a v biomase.

Arrheniův zákon a jeho praktické aplikace.

Difůzní a kinetické hoření, rychlost hoření a přenos tepla v ohništi.

Směšování paliva a okysličovadla jako mezní faktor rychlosti hoření.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Aktivační energie

uhlíkové částice a reálného uhlí. Dokonalé a nedokonalé spalování,

součinitel přebytku spalovacího vzduchu. Kinetika spalovacích reakcí,

faktory ovlivňující rychlost hoření. Tepelná bilance spalovacího pochodu,

vzněcování, stabilita hoření. Základy termické akustiky. Aerodynamika

plamene. Spalování ve fluidní vrstvě. Perspektivní způsoby spalování.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Teyssler, J., Spalování popelnatých paliv, SNTL1989

Doporučená literatura:

Tomeczek J., Coal Combustion, Krieger publishing company, Malabar, Florida, 1994

Poznámka:

-DOKI-Predmet urcen pro doktorandske studium

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10877702.html