Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pravděpodobnostní hodnocení rizika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15T004 ZK 60
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Pochopit základní metody pravděpodobnostního hodnocení rizika v jaderné energetice. Stromy poruch a události. Chování radioaktivních látek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Inventář radioaktivních materiálů v reaktoru a jejich radiologická kritéria. Základy pravděpodobnostního hodnocení rizika (PRA) jejich úniku do životního prostředí (iniciující události, strom událostí, strom poruch, spolehlivostní analýza systémů, hodnocení lidského činitele, interakce člověk - stroj, stupeň poškození aktivní zóny). Chování uniklých radioaktivních látek v kontejmentu, zdrojový člen. Výsledky některých provedených PRA pro jednotlivé bloky a pro globální hodnocení rizika jaderné energetiky. Licencování jaderných zařízení a jeho postupy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Lewis E.E.: Nuclear Power Reactor Safety

Kemeny J.G.: Report on the President´s Commission on the Accidents at Three Mail Island

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10877602.html