Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Exergetické hodnocení tepelných oběhů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15T002 ZK 5P+0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Exergetická bilance jednotlivých komponent nebo celého tepelného oběhu určí ztrátu mechanické práce v důsledku probíhajících nevratných dějů. Tato informace se pak využije při termodynamické resp. termoekonomické optimalisaci tepelného oběhu.

Požadavky:

Absolvování předmětů Mechanika tekutin, Termomechanika a Tepelné oběhy v energetice v inženýrském studiu.

Osnova přednášek:

Vratné a nevratné děje. Produkce entropie v uzavřeném systému. Koncepce exergie pro hodnocení uzavřeného a otevřeného systému. Způsob hodnocení tepelných elektráren a tepláren. Exergetické hodnocení základních dějů tj. expanze, komprese, sdílení tepla, směšování, chemických reakcí a spalování. Exergetické hodnocení tepelného oběhu plynové a parní turbíny. Termoekonomické aplikace exergie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kotas T.j.: The Exergy Method of Thermal Plant Analysis.

Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, 1995.

Haywood R.W.: Analůysis of Engineering Cycles. Pergamon Press, Oxford, UK, 1991

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10877402.html