Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Spalovací zařízení a výměníky teplal

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15O007 ZK 4P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Cíl a zaměření předmětu:

Problematika návrhu a provozu spalovacích zařízení a výměníků tepla.

Základní témata:

? Kontrola jakosti spalování

? Optimalizace spalovacího děje s ohledem na životní prostředí

? Výpočet a konstrukce spalovacích zařízení

? Příprava paliva pro spalování

? Tepelné výpočty kotlů.

? Konstrukční návrh a optimalizace spalinových výměníků tepla.

? Provoz spalinových výměníků tepla.

Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.

Požadavky:

Základní znalosti termodynamiky, hydrodynamiky,spalovacích zařízení a parních kotlů.

Osnova přednášek:

Teorie výměníků tepla, kontrola jakosti spalování, optimalizace spalovacího děje s ohledem na životní prostředí, výpočet a konstrukce spalovacích zařízení, příprava paliva, tepelné výpočty

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

Černý, V. a kol.: Praní kotle ? technický průvodce, SNTL1983

Doporučená:

Teyssler, J.: Spalování popelnatých hnědých uhlí, SNTL 1988Nepublikované přednášky.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10876902.html