Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pokročilé energetické systémy spalování fosilních paliv

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15O005 ZK 3P+2C
Přednášející:
František Hrdlička
Cvičící:
František Hrdlička
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Cíl a zaměření předmětu:

Seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi ve využívání pevných fosilních paliv.

Základní témata:

Pokročilé fluidní technologie spalování. Nadkritické kotle na pevná paliva.

Omezující podmínky pro vysokoteplotní parní cykly na pevná paliva ? oběh 700.

Kritické parametry pro kotle na biomasu a odpady.

Kotle na odpadní teplo.

Mokré komíny a odvod spalin do chladících věží.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Tlakové fluidní spalování. Tlakové zplyňování ve vrstvě a tlakové fluidní zplyňování, čištění produktů zplyňovacích procesů. Nízko-teplotní vírové spalování. Povrchové (bezplamenné) spalování. Palivové články.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

Beckmann M., Hurtado A., Kraftwerkstechnik, TK Verlag Karl Thome- Kozmiensky, Neuroppin, 2010

Doporučená literatura:

Miller, G.T., Spoolman, Scot.E: Sustaining the Earth, Tenth Edition, Brooks Cole, USA

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10876702.html