Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Parní a plynové turbíny pokročilých energetických systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15O002 ZK 5P+0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Je podán přehled o současných moderních elektrárnách, parních a plynových turbínách a materiálových problémech.

Požadavky:

Absolvování předmětů Parní a plynové turbíny a Tepelné oběhy v energetice v inženýrském studiu.

Osnova přednášek:

Opatření ke zvyšování tepelné účinnosti parního a plynového oběhu elektráren, nadkritické parní elektrárny, parní turbíny pro nadkritické admisní parametry páry, materiálové problémy, kombinované paroplynové oběhy, mokré oběhy plynových turbín, komponenty moderních plynových turbín.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Advanced Steam Plant,

IMechE Conference Transaction 1997-2,

The Institution of Mechanical Engineers, London, UK, 1997

Energy for the 21st Century, IMechE Seminar Publication 1996-3,

The Institution of Mechanical Engineers, Londn, UK, 1996

Meherwan P., Boyce P.E.:

Handbook for cogeneration and combined cycle power plants.

ASME Press, N.Y., 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10876402.html