Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekologické aspekty tepelně energetických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15O001 ZK 60
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Problematika vzniku plynných a pevných emisí z provozu tepelně energetických zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Možnosti ovlivňování průběhu spalovacích reakcí z hlediska vzniku plynných i pevných emisí. Technické metody pro snižování emisí SO2 , SO3 , NOx, HCl, HF těžkých kovů a vyšších uhlovodíkových sloučenin (furany, dioxiny). Vliv koncepce tepelně energetického zařízení na výběr technických prostředků pro snižování emisí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10876302.html