Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teplárenství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15A003 ZK 3P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Cíl a zaměření předmětu:

Systémy centralizované výroby a rozvodu tepla s důrazem na kombinovanou výrobu tepla s elektřinou.

Základní témata:

Teplárenská schémata, jejich energetické a exergetické porovnání. Volba výkonu a parametrů zdrojů, poměru výroby elektřiny a tepla. Optimalizace teplárenského součinitele. Technicko-ekonomické aspekty provozu tepláren. Porovnání způsobu připojení spotřebitelů na tepelnou síť. Akumulace tepla. Ekologické aspekty provozu tepláren.

Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Teplárenská schémata, jejich energetické a exergetické porovnání. Volba

výkonu a parametrů zdrojů, poměru výroby elektřiny a tepla. Optimalizace

teplárenského součinitele. Technicko-ekonomické hodnocení provozu

tepláren. Porovnání způsobu připojení spotřebitelů na tepelnou síť.

Akumulace tepla. Ekologické aspekty provozu tepláren.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

Ochrana, L.: Teplárenství, CERM 2002

Doporučená:

Vlach, J.: Zásobování teplem a teplárenství, SNTL 1989

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10876202.html