Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projektování a ekonomika energetických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W15A002 ZK 4P+1C
Přednášející:
Tomáš Dlouhý (gar.)
Cvičící:
Tomáš Dlouhý (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Aplikace teorie technicko-ekonomického hodnocení projektů v oblasti energetiky s důrazem na jejich optimalizaci.

Základní témata:

? Význam ekonomického posuzování projekčních a konstrukčních variant

? Návrh variant pro technicko-ekonomickou optimalizaci.

? Složitější úlohy technicko-ekonomické optimalizace řešené s využitím výpočetní techniky.

? Citlivostní a riziková analýza výsledků ekonomického hodnocení.

? Ekonomické hodnocení vlivu energetiky na životní prostředí.

Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Technicko-ekonomické aspekty vývoje energetiky z celostátního hlediska.

Konstrukce cen v energetice. Význam ekonomického posuzování projekčních a

konstrukčních variant. Složitější úlohy technicko-ekonomické optimalizace

řešené s využitím výpočetní techniky. Ekonomické hodnocení vlivu

energetiky na životní prostředí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

Roušar, I.: Projektové řízení technologických staveb, Grada 2008.

Doporučená:

Matějka, V., Mokrý, J.: Management projektů spojených s výstavbou, ČKAIT 1998.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10876102.html