Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Publikace k tématu disertační práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W13P001 Z 0P+0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Požadavky na pohony ve výrobních strojích.

Elektrohydraulické regulační pohony, servoventily.

Elektrické regulační pohony rotační i lineární.

Speciální převody (kuličkové šrouby, koaxiální převodovky), optimalizace.

Dynamická interakce mechanické stavby stroje a pohonu.

Nekonvenční uspořádání pohonů výrobních strojů.

Tvorba matematických modelů.

Způsoby měření statických a dynamických vlastností pohonů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Požadavky na pohony ve výrobních strojích.

- Elektrohydraulické regulační pohony, proporcionální ventily,servoventily.

- Elektrické regulační pohony rotační i lineární.

- Provedení pohonů, statické a dynamické vlastnosti, tuhost, pohybové rovnice, přenosové funkce.

- Společná pohybová rovnice elektrických a hydraulických pohonů

- Speciální převody (kuličkové šrouby, koaxiální převodovky), účinnost, tuhost, kinematické chyby.

- Optimalizace vložených převodů.

- Dynamická interakce mechanické stavby stroje a pohonu, omezování kmitočtového buzení konstrukcí při rozběhu pohonů.

- Nekonvenční uspořádání pohonů výrobních strojů, zvyšování jejich dynamiky.

- Tvorba matematických modelů.

- Postupy při měření statických a dynamických vlastností elektrických a elektrohydraulických servopohonů a speciálních převodů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10874602.html