Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie konstruování v podmínkách CAD

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W13O003 ZK 5P+0C
Přednášející:
Jan Bečka (gar.)
Cvičící:
Jan Bečka (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Algoritmizace konstruování, postup technické přípravy výroby, informace pro konstruování a jejich zpracování, tvarování, modelování, výpočetní kontroly, optimalizace tvarů a parametrů, metody hledání extrému vázaného dalšími podmínkami a jejich nasazení při optimalizaci parametrů, systémové inženýrství, HW a SW pro CAD.

Požadavky:

Zvládnutí látky přednášek a vypracování zadaných úloh pro cvičení.

Osnova přednášek:

Technická příprava výroby, členění, koncipování, racionalizace.

Tvarování, modeláře, nadstavby, otevřenost architektury.

Výpočetní kontrola, maticové metody.

Konstrukční doporučení.

Optimalizace, lineární a nelineární programování, numerické metody, stochastické metody.

Systémové inženýrství.

Software.

Osnova cvičení:

Výpočetní kontrola MKP.

Lineární programování.

Stochastická metoda.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bečka, Jan: Teorie konstruování. Skriptum ČVUT Praha 1995.

Jirouš, FR.: Systémové inženýrství. Skriptum ČVUT Prha 1995.

Beneš, P., Valášek, M.: Metody tvůrčí práce. Skriptum ČVUT Praha 1996.

Haug, E.J., Arora, J.S.: Applied optimal design. J.Wiley NY 1979.

Rychetník, L., Zelinka, J., Pelzbauerová, V.: Sbírka příkladů z lineárního programování. SNTL Praha 1968.

Poznámka:

Predmet urcen pro doktorandske studium

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10874502.html