Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Stabilita konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11O007 ZK 45
Přednášející:
Tomáš Mareš (gar.)
Cvičící:
Tomáš Mareš (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cíl a zaměření:

Cílem je seznámit se s problematikou ztráty stability konstrukcí a s metodami přesného a přibližného nalezení hodnoty kritického zatížení.

Základní témata:

Pojem kritické síly, diskrétní soustavy a kontinuum, ideální a reálný prut, Eulerovo řešení, vlivy působící na kritické zatížení, vliv imperfekcí, vzpěr v nepružné oblasti, kombinace vzpěru a ohybu,energetická metoda řešení, přibližné metody, víceparametrické soustavy, ztráta stability prutu při kombinaci ohybu a krutu. Stabilita desek, vyztužených panelů, prstenců, skořepin a válcových trub. Lokální ztráta stability, nosník s tenkou stojinou.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

E. Hájek, P. Reif, F. Valenta: Pružnost a pevnost, učebnice, SNTL 1988

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10871502.html