Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pevnost a únavová životnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11O005 ZK 60
Přednášející:
Milan Růžička (gar.)
Cvičící:
Milan Růžička (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cíl a zaměření:

Předmět se zabývá popisem faktorů, které ovlivňují odolnost konstrukcí vůči jejich porušení

únavou materiálu nebo křehkým lomem. Jsou podrobně popsány přístupy k hodnocení a

posuzování únavové pevnosti i časované životnosti a aspekty hodnocení spolehlivosti

konstrukcí.

Základní témata:

Cyklické vlastnosti materiálu, únavové křivky napětí a deformace, nízkocyklová únava,

vysokocyklová a gigacyklová únava, dimenzování na trvalou pevnost. Analýza faktorů

ovlivňujících únavu materiálu. Únavová odolnost reálných součástí. Kumulace poškození.

Predikce životnosti a dimenzování na omezenou životnost. Nominální a lokální metody

predikce životnosti. Uniaxiální a multiaxiální přístupy. Pravděpodobnostní náplň součinitelů

bezpečnosti. Vznik a šíření únavových trhlin. Predikce zbytkové životnosti. Bezpečnost a

spolehlivost konstrukcí.

Požadavky:

Znalost základních předmětů pružnosti a pevnosti konstrukcí a vlastnostech materiálů.

Osnova přednášek:

Cyklické vlastnosti materiálu, únavové křivky napětí a deformace, nízkocyklová únava, nízkocyklová únava, dimenzování na trvalou pevnost. Kumulace poškození. Predikace životnosti. Nominální a lokální metody predikce. Vznik a šíření únavových trhlin. Predikce zbytkové životnosti. Bezpečnost a spolehlivost konstrukcí.

Osnova cvičení:

Zvládnout postupy hodnocení strojních částí vůči únavovému porušení a křehkému lomu.

Aplikovat tyto přístupy pro MKP výpočty cyklických nebo stochastických změn tenzorů deformací a napětí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Růžička, M-Hanke.M.-Rost M.: Dynamická pevnost a životnost. skripta ČVUT v Praze, 2. vyd., 1992

Růžička,M, Fidranský J. : Pevnost a živonnost letadel, skripta ČVUT v Praze, 2000

(mechanika.fsid.cvut.cz)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10871302.html