Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Elastomechanika desek a skořepin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11O002 ZK 45
Přednášející:
Miroslav Španiel (gar.)
Cvičící:
Miroslav Španiel (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cíl a zaměření:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s modelováním mechanické odezvy tenkostěnných

konstrukcí s rovinnou i zakřivenou střednicí. Předmět je určen pro posluchače se základní

znalostí mechaniky poddajných těles.

Základní témata:

Tenkostěnná tělesa, východiska Reissner-Mindlinovy teorie skořepinového kontinua. Tenké

rotačně symetrické desky (dle Kirchhoffových předpokladů). Geometricky nelineární rotačně

symetrické tenké desky. Obdélníkové desky a metody jejich řešení (včetně přibližných).

Rotační a rotačně symetrické tenkostěnné skořepiny. Základy teorie obecných tenkostěnných

skořepin. Řešení skořepin MKP, výpočtové modely skořepin. Membránový stav skořepin.

Stabilita skořepin. Dimenzování skořepin.

Požadavky:

Základní kursy mechaniky, pružnosti a pevnosti.Matematika-analýza

Osnova přednášek:

Výpočtové modely desek. Kirchhoffovy rotačně symetrické desky. Geometricky nelineární rotačně symetrické tenké desky. Obdélníkové desky a metody jejich řešení (včetně přibližných). Výpočtové modely skořepin. Obecná teorie tenkostěnných skořepin. Rotační a rotačně symetrické tenkostěnné skořepiny. Skořepinové konstrukce. Membránový stav skořepin. Problematika dimenzování skořepin (vč. teorie přizpůsobení).

Osnova cvičení:

Seznámit studenty s dalšími možnostmi řešení desek a skořepin v návaznosti na základní kurz pružnosti a pevnosti

Cíle studia:
Studijní materiály:

Šubrt L., Teorie desek a skořepin, ČVUT v Praze, 1982

Křupka, V.: Úvod do teorie skořepin pro konstruktéry, skripta, ČSVTS ? dům techniky Praha, 1978

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10871002.html