Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie plasticity a velkých deformací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11A004 ZK 45
Přednášející:
Jiří Plešek (gar.)
Cvičící:
Jiří Plešek (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cíl a zaměření:

Předmět je zaměřen jako obecný úvod do nelineární mechaniky tuhé fáze se speciálním

zaměřením na výklad plastických jevů.

Základní témata:

Model kontinua - základní zákony, Lagrangeovský a Eulerovský popis, Deformační gradient -

mutliplikativní rozklad, Tensory deformace, Tensory napětí, Materiálová derivace, Rychlostní

gradient, Objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd), Pracovní diagramy,

Konstitutivní vztahy, Podmínky plasticity, Křivky napětí vs. deformace, Teorie tečení,

Modely zpevnění, Nelineární MKP.

Požadavky:

Model kontinua - základní zákony,

Lagrangeovský a Eulerovský popis, Deformační gradient - mutliplikativní rozklad,

Tensory deformace,

Tensory napětí,

Materiálová derivace,

Rychlostní gradient,

Objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd),

Pracovní diagramy,

Konstitutivní vztahy,

Podmínky plasticity,

Křivky napětí vs. deformace,

Teorie tečení,

Modely zpevnění,

Nelineární MKP.

Osnova přednášek:

Model kontinua - základní zákony,

Lagrangeovský a Eulerovský popis, Deformační gradient - mutliplikativní rozklad,

Tensory deformace,

Tensory napětí,

Materiálová derivace,

Rychlostní gradient,

Objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd),

Pracovní diagramy,

Konstitutivní vztahy,

Podmínky plasticity,

Křivky napětí vs. deformace,

Teorie tečení,

Modely zpevnění,

Nelineární MKP.

Osnova cvičení:

Úvod do teorie plasticity velkých deformací

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dunne, F., Petrinic, N. Introduction to Computational Plasticity, Oxford University Press, 2005.

Khan, A.S., Huang, S., Continuum Theory of Plasticity, Wiley & Sons, 1995.

Bathe, K.J. Finite Element Procedures, Prentice-Hall, 1996.

Belytschko, T. et al. Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. Wiley & Sons, 2001.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10869902.html