Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Termofyzikální vlastnosti látek pro potřebu strojního inženýra

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02O006 ZK 4P+1C
Přednášející:
Václav Vacek (gar.)
Cvičící:
Václav Vacek (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Přednášky seznamují posluchače s fyzikálními a termofyzikálními vlastnostmi látek jejichž znalost je nezbytná pro optimální návrhy inženýrských konstrukcí. Obecné metody získávání spolehlivosti dat. Základy aplikované termodynamiky - mezimolekulové síly, teorie korespondujících stavů, kritické veličiny, stavové chování tekutin, termodynamické funkce. Transportní vlastnosti - viskozita, tepelná vodivost, difúzní koeficient a jiné vlastnosti tekutin. Základy simulačních metod. Metoda Monte Carlo. Metoda molekulární dynamiky. Aplikace simulačních metod. Relevantní databázové systémy - komerční a vlastní. Využití počítačových sítí pro vyhledávání spolehlivých termofyzikálních dat.

Požadavky:

Znalosti fyziky, aplikované matematiky, termomechaniky a mechaniky tekutin.

Osnova přednášek:

- Základy aplikované termodynamicky

- termodynamické vlastnosti

- transportní vlastnosti

- Empirický a semi-empirický přístup získávaní inženýrských dat

- Základy simulačních metod

- Metoda Monte Carlo

- Metody molekulární dynamiky

- Základy programování simulačních metod

- Aplikace simulačních metod v inženýrské praxi (SAFT, PC SAFT)

- Databázové systémy termofyzikálních vlastností a jejich využití.

Osnova cvičení:

Praktické příklady, základy programování (Fortran, MatLab apod.), ukázky nejčastěji používaných stavových rovnic, spolehlivých a ověřených databází. Zásady přípravy zpráv a publikací.

Cíle studia:

Vybavit studenty doktorandského studia na strojní fakultě znalostmi o získávání spolehlivých údajů o termofyzikálních vlastnostech pracovních medií-tekutin nezbytných pro inženýrskou praxi.

Studijní materiály:

Heinrich,J.: Vlastnosti tekutin, 1.vydání, ALFA SNTL Praha,1980, s.282

Nezbeda,I.; Kolafa,J.;aj.: Úvod do počítačových simulací-metody Monte Carlo a molekulární dynamiky, 2.vydání, Karolinum-nakladatelství UK, Praha 2002, 205s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10868402.html