Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzikální měřící metody ve fyzice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02E001 ZK 4P+1C
Přednášející:
Václav Vacek (gar.)
Cvičící:
Václav Vacek (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Mechanické převaděče a senzory, křemíkové, teplotní, galvanické a CCD obrazové senzory. Nedestruktivní měření a jakostní zkoušky strojírenských výrobků. Optoelektronické metody. Vlastnosti optických vláken. Optická refraktometrie časových úseků. Amplitudové optické vláknové senzory. Optické gyroskopy. Principy elektrického transportu, měření rezistivity, měření nehomogenních polovodičů, bezkontaktní vysokofrekvenční měření rezistivity, měření elektrického a magnetického pole, Hallův jev, určení typu polovodiče, měření teploty, měření doby života polovodičů, měření diod, fotodiod, usměrňovačů, provoz zesilovačů, vysokonapěťových zařízení, vysokofrekvenčních zařízení

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Horák : Praktická fyzika Frank: Fyzikální měřící metody, skripta, ČVUT, 1980

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10867802.html