Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383037 Z 3 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu ekonomie je naučit posluchače správně používat základní pojmy obvyklé v oboru a porozumět ekonomickým zákonitostem. Naučit znalostem ekonomie potřebným pro navazující předměty. Na ekonomii navazují další předměty orientované na mikroekonomii a makroekonomii, řízení podniku, zejména oblast finančního řízení. Ekonomie patří k základní výbavě manažera, který porozumí obsahu a struktuře předmětu a umí získané znalosti propojit s technickými disciplinami. Posluchači mohou tento předmět využít ve svém zaměstnání jako ekonomičtí manažeři střední úrovně podnikového řízení, finanční vedoucí, metodikové a navrhovatelé podnikových norem apod.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vypracování a prezentace referátu, včasné odevzdání a obhájení semestrální práce

Osnova přednášek:

Úvod do ekonomie a její charakteristika. Výrobní faktory a jejich charakteristika. Formy vývoje hospodářství. Činitelé národního hospodářství. Koloběh hodnot v hospodářství. Národohospodářské agregáty. Vztah mezi národohospodářskými veličinami. Vazby mezi národním jměním a národním bohatstvím. Rozvinutá důchodová bilance. Práce s národohospodářskou statistikou. Klasická ekonomická teorie. Mikroekonomická teorie a její rozdělení a obsah. Teorie spotřebitele, utilita a její pojetí. Nákladová analýza a modely nákladů a výnosů. Modely tržních situací.

1.Úvod do ekonomie, rozdělení ekonomie, hospodaření

2.Kapitál a jeho chápání, výrobní faktory

3.Vývoj hospodářství a jeho druhy Činitelé národního hospodářství

4.Makroekonomický koloběh.

5.Národohospodářské agregáty

6.Vztah mezi národohospodářskými veličinami

7.Vazby mezi NJ CP

8.Rozvinutá důchodová bilance

9.Práce s národohospodářskou statistikou

10.Klasická ekonomická teorie

11.Mikroekonomická teorie a její rozdělení a obsah

12.Teorie spotřebitele, utilita a její pojetí. Nákladová analýza a modely nákladů, výnosů

13.Modely tržních situací.

Osnova cvičení:

1.Úvod do ekonomie, rozdělení ekonomie, hospodaření

2.Kapitál a jeho chápání, výrobní faktory

3.Vývoj hospodářství a jeho druhy Činitelé národního hospodářství

4.Makroekonomický koloběh.

5.Národohospodářské agregáty

6.Vztah mezi národohospodářskými veličinami

7.Vazby mezi NJ CP

8.Rozvinutá důchodová bilance

9.Práce s národohospodářskou statistikou

10.Klasická ekonomická teorie

11.Mikroekonomická teorie a její rozdělení a obsah

12.Teorie spotřebitele, utilita a její pojetí. Nákladová analýza a modely nákladů, výnosů

13.Modely tržních situací.

Cíle studia:

Cílem předmětu ekonomie je naučit posluchače správně používat základní pojmy obvyklé v oboru a porozumět ekonomickým zákonitostem. Naučit znalostem ekonomie potřebným pro navazující předměty. Na ekonomii navazují další předměty orientované na mikroekonomii a makroekonomii, řízení podniku, zejména oblast finančního řízení. Ekonomie patří k základní výbavě manažera, který porozumí obsahu a struktuře předmětu a umí získané znalosti propojit s technickými disciplinami. Posluchači mohou tento předmět využít ve svém zaměstnání jako, ekonomičtí manažeři střední úrovně podnikového řízení, finanční vedoucí, metodikové a navrhovatelé podnikových norem apod.

Studijní materiály:

Samuelson, P. A., Nordhaus,W.: Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991

Sojka, M., Pudlák, J.: Ekonomie, Fortuna, Praha, 2006

Urban, J.: Základy teorie národního hospodářství, Aspi, Praha, 2003

Macík, K.: Mikroekonomie, ČVUT v Praze, Praha, 2003

Pačesová, H. Pichaničová, L.: Kapitoly z ekonomie, ČVUT v Praze, Praha, 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10802302.html