Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Likvidace odpadů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2152014 KZ 3 2P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět seznamuje s typy, produkcí odpadu a legislativou, řídící nakládání s odpady. Jsou probrány hlavní způsoby likvidace odpadů jako je kompostování, skládkování, spalování, zplyňování a recyklace, s popisem příslušných systémů a zařízení. Dále jsou probrána rizika a moderní trendy nakládání jak s tuhým komunálním a průmyslovým odpadem, tak s odpadními vodami. Součástí cvičení jsou exkurze do různých podniků, zabývajících se likvidací odpadů, jako jsou spalovny, čističky odpadních vod a pod.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10801602.html