Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Optika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2361030 Z,ZK 5 3P+1L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Základní poznatky geometrické optiky, zobrazení tenkou a tlustou čočkou, soustavy čoček, aberace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Světlo jako elektromagnetické záření. Vlnoplochy a paprsky. Index lomu. Optická dráha. Polarizace.

Fermatův princip. Odraz a lom na rovinném rozhraní. Úplný vnitřní odraz. Planparalelní deska. Orientace obrazu.

Rovinné zrcadlo a soustavy zrcadel. Hranoly: typy, použití.

Disperzní hranoly, poloha minimální odchylky. Sklo korunové a flintové, disperze, Abbeovo číslo.

Zobrazení sférickou plochou. Zobrazovací rovnice, chod paprsků. Hlavní body a roviny.

Ohnisková vzdálenost, lámavost optické plochy. Zvětšení: příčné , podélné, úhlové.

Centrovaná soustava optických ploch: hlavní body, ohnisková vzdálenost, zvětšení, zobrazovací rovnice.

Tlustá čočka: zobrazení, chod paprsků, typy.

Tenká čočka: zobrazení, chod paprsků graficky i početně. Soustavy tenkých čoček, ohnisko soustavy.

Vady optických soustav: monochromatické, barevné. Korekce vad. Dublety.

Míchání barev, barevné systémy. Kolorimetrie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Bumbálek, J.: Základy technické optiky. ČVUT, Praha, 1995

Poznámka:

PVS předmět oboru BRI

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10799902.html