Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Základy RAPID PROTOTYPINGU

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2356015 Z 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Rapid Prototyping (RP) slouží k co nejrychlejší tvorbě prototypů a modelů (nástroje, prototypové formy, atd.). Přednosti metod RP se využijí nejen v automobilovém, leteckém a elektrotechnickém průmyslu, ale i ve výrobě spotřebního zboží. Ve všech oblastech se docílí zkrácení vývojových časů, snížení nákladů a zvýšení kvality výrobku.

Požadavky:

Žádné

Osnova přednášek:

Tvorba a využití digitálního modelu. Seznámení s různými technologiemi v oblasti Rapid Prototypingu (RP), osvojení si základů softwaru pro úpravu a převedení dat přímo do výrobního zařízení pro RP.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá znalosti o nových speciálních technologií.

Studijní materiály:

Rapid Prototyping, Principles and Applications:Chua C.K.

Rapid Prototyping,Werkzeuge für die schnelle Produktentstehung:Andreas Gebhardt

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10793502.html