Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Svařované konstrukce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2331063 Z,ZK 4 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Navrhování, výroba a kontrola kvality svařovaných konstrukcí. Hodnocení vad a necelistvostí svarových spojů metodami nedestruktivní defektoskopie. Kvalifikace svařečů, svářecích operátorů a pracovníků svářečského dozoru. Příprava WPS a WPAR. Problematika bezpečnosti práce při svařování různými metodami. Vliv degradačních procesů na pevnost a životnost svařovaných konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Zvláštnosti svařovaných konstrukcí, prvky svařovaných konstrukcí, druhy svarů a svarových spojů

2. Chování materiálů ve svařované konstrukci. Základní materiál svařovaných konstrukcí a jeho vlastnosti, vliv svařování na základní materiál

3. Technologická pevnost kovů, vady a necelistvosti ve svarových spojích, napětí a deformace ve svarových spojích, přípustnost vad ve svarech

4. Nedestruktivní zkoušení svarových spojů, NDT metody kontroly svarů, kvalifikace pracovníků NDT

5. Jakost svařovaných konstrukcí, úkoly svářečského dozoru

6. Kvalifikace svářečů a pracovníků svářečského dozoru

7. Kvalifikace postupů svařování, měření a záznam veličin svařovacího procesu

8. Svařovací zařízení, přípravky pro svařování, polohovadla, zařízení na odsávání, předehřev, zásobování technickými plyny

9. Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem, plamenem, při tepelném dělení kovů

10. Vlivy svarových spojů na pevnost a životnost konstrukcí

11. Vliv snížené teploty a velikosti svařovaných těles na pevnost konstrukcí

12. Vliv únavy a koroze na pevnost svařovaných konstrukcí

13. Vliv vysokých teplot na funkční vlastnosti svařovaných konstrukcí

14. Svařované konstrukce ze slitin lehkých kovů

Osnova cvičení:

1. Příprava WPS

2. Příprava WPAR

3. Příprava a schválení kvalifikace svářeče a svářecího operátora

4. Exkurze

5. Exkurze

6. Exkurze

7. Exkurze

8. Exkurze

9. Exkurze

10. Zadání seminární práce

11. Příprava seminární práce

12. Příprava seminární práce

13. Příprava seminární práce

14. Kontrola a hodnocení seminární práce

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kolektiv autorů: Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí a tlakových zařízení. ZEROSS, Ostrava, 1999

2. ASM Handbook, vol. 6, Welding, Brazing and Soldering, ASM Intern., 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10775302.html