Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Umělá inteligence a neuronové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371077 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Jiří Bíla (gar.), Ivo Bukovský
Cvičící:
Jiří Bíla (gar.), Ivo Bukovský
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

UMĚLÁ INTELIGENCE 2016

Teorie řešení úloh, Formální logika. Jazyk a kalkul predikátů 1.řádu, Automatické dokazování teorémů-resoluční metoda, Formální jazyky a gramatiky, abstraktní automaty jako syntaktické

analyzátory, Abstraktní automaty jako syntaktické analyzátory, Fuzzy regulátory, Fuzzy toolbox pro MatLab/Simulink, Syntéza fuzzy regulátoru v prostředí fuzzy toolboxu pro MatLab/Simulink, Genetické algoritmy, Neuronové sítě, Neuronové sítě, teorie (MLP, RBF, HONU), typy, Neuronové sítě, teorie (MLP, RBF, HONU), Neuronové sítě - aplikace.

Požadavky:

UMĚLÁ INTELIGENCE 2016/2017

(Otázkové okruhy ke zkoušce)

(prof. Bíla, doc. Bukovský)

1.Teorie řešení úloh, typy úloh, zobecněný stavový prostor, jeho struktura, formální model syntézy řešení, vzdálenost od cíle řešení (metrika).

2.Formální logika. Jazyk a kalkul predikátů 1.řádu. Syntéza řešení.

3.Automatické dokazování teorémů-resoluční metoda. Postup a příklady.

4.Formální jazyky a gramatiky, základní typy gramatik, věta o transformaci regulární gramatiky na regulární lineární gramatiku.

5.Abstraktní automaty jako syntaktické analyzátory. Typy automatů. Stavové stroje (konečný a zásobníkový).

6.Fuzzy regulátory. Mamdaniho regulátor. Takagi-Sugenův regulátor.

7.Fuzzy toolbox pro MatLab/Simulink.

8.Syntéza fuzzy regulátoru v prostředí fuzzy toolboxu pro MatLab/Simulink.

9. Příklad řízení nelineárního dynamického systému fuzzy regulátorem.

10. Genetické algoritmy. Popis algoritmu. Ukončovací podmínka.

11. Neuronové sítě - životní cyklus a oblasti nasazení neuronových sítí.

12. Typy neuronových sítí (MLP, RBF, HONU).

13. Trénování a testování neuronových sítí.

14. Back propagation metoda trénování MLP sítí.

15. Ladění RBF sítí.

16. Konvergence procesu trénování neuronových sítí.

17. Identifikace dynamických systémů pomocí neuronových sítí.

Osnova přednášek:

UMĚLÁ INTELIGENCE 2016

(prof. Bíla, doc. Bukovský)

1. Úvodní přenáška (4.10.)

2. Teorie řešení úloh. (11.10. + cv.)

3. Formální logika. Jazyk a kalkul predikátů 1.řádu. (18.10.).

4. Automatické dokazování teorémů-resoluční metoda. (25.10. + cv.).

5. Formální jazyky a gramatiky, abstraktní automaty jako syntaktické

analyzátory. (1.11.).

6. Abstraktní automaty jako syntaktické analyzátory. (8.11. + cv.).

7. Fuzzy regulátory, Fuzzy toolbox pro MatLab/Simulink. (15.11.).

8. Syntéza fuzzy regulátoru v prostředí fuzzy toolboxu pro

MatLab/Simulink. (22.11. + cv.).

9. Genetické algoritmy (29.11.).

10. Neuronové sítě (6.12.).

11. Neuronové sítě, teorie (MLP, RBF, HONU), typy, (13.12. + cv.).

12. Neuronové sítě, teorie (MLP, RBF, HONU), (20.12.).

13.Neuronové sítě - aplikace. (3.1. + cv.).

14. Závěr semestru, zápočty (10.1.)

Témata cvičení následují témata přednášek.

Seminární práce budou postupně zadávány od 8. přednášky.

Podmínky pro udělení zápočtu:

-50 % prezence na cvičeních.

-Odevzdaná a přijatá seminární práce.

Osnova cvičení:

Témata cvičení následují témata přednášek.

Seminární práce budou postupně zadávány od 8. přednášky.

Podmínky pro udělení zápočtu:

-50 % prezence na cvičeních.

-Odevzdaná a přijatá seminární práce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Bíla, J. : Umělá inteligence a neuronové sítě v aplikacích. ČVUT, Praha, 1998.

2. Bíla, Šmíd, Král, Hlaváč: Informační technologie. Databázové a znalostní systémy. ČVUT v Praze, 2009.

3. Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence (1+2+3+4). Academia, Praha, (1997-2003).

3. Vysoký, P.: Fuzzy řízení. ČVUT, Praha, 1999.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:C1-308
Bíla J.
07:15–08:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308
místnost T4:C1-308
Bíla J.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308
místnost T4:C2-436
Bíla J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 436
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10765102.html