Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projektování výroby polotovarů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332003 KZ 4 1P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně. Postupy výroby výkovků. Přesnost, polotovary, užívaná zařízení. Postupy výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení. Postupy výroby svarků. Výrobní postupy, přídavné materiály, užívaná zařízení. Výlisky z plastů. Samostatné zpracování podkladů pro výrobu odlitku, výkovku nebo výlisku. Postup výroby výkovku. Kovací technologie. Kovací stroje a zařízení.

Požadavky:

Technologie I

Osnova přednášek:

1. Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů plošným a objemovým tvářením

2. Postup výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení

3. Postup výroby výkovků. Přesnost, polotovary, používaná zařízení

4. Postup výroby svarků. Výrobní postupy, přídavné materiály, užívaná zařízení

5. Zásady volby technologie pro výrobu odlitků

6. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně

7. Přesnost, přídavky, úkosy, vtoky, nálitky, vsázka

Osnova cvičení:

Samostatné vypracování podkladů pro výrobu odlitku, výkovku nebo výlisku.

Cíle studia:

naučit se navrhovat speciální nástroje, vytvářet výrobní postupy a plánovat výrobu

Studijní materiály:

1. Vígner, M.-Zelenka, A.-Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL/ALFA,1984

2. Zelenka, A.- Král,M.:Projektování výrobních systémů.Vydavatelství ČVUT Praha, 1995

3. Kotouč, J. a kol.: Tvářecí nástroje,Vydavatelství ČVUT Praha, 1993

4. Král, M.: Projektování výrobních procesů I.Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10758402.html