Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Dynamická pevnost a životnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111031 Z,ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Martin Nesládek, Milan Růžička (gar.), Michal Bartošák, Jan Papuga
Cvičící:
Martin Nesládek, Milan Růžička (gar.), Michal Bartošák, Jan Papuga
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Pružnost a pevnost I a II a vysvětluje metody predikce únavové pevnosti a životnosti při dynamickém a časově proměnném namáhání strojních součástí. Popisuje mechanismus vzniku a šíření defektů v provozních podmínkách a metody posuzování provozní spolehlivosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. týden Princip navrhování dle mezních stavů konstrukcí. Filosofie navrhování součástí, příklady.

2. týden Vlastnosti materiálu při cyklickém zatěžování, únavové křivky, faktory ovlivňující životnost

3. týden Statistické metody posuzování pravděpodobnosti vzniku poruchy, náplň souč. bezpečnosti

4. týden Vliv tvaru součásti (vrubů), vysokocyklová a nízkocyklová únava, vliv teploty. Příklady.

5. týden Vliv středního napětí. Metody dimenzování na trvalou pevnost.

6. týden Lomová mechanika. Křehký a houževnatý lom. Faktor intenzity napětí. Lomová houževnatost.

7. týden Rychlost šíření trhlin. Kritéria statického a cyklického porušení. Predikce životnosti. Defektoskopie

8. týden Stochastické namáhání, metody třídění, m.stékání deště, histogramy zatěžování. Příklady.

9. týden Definice, kumulace únavového poškození. Střední a bezpečný únavový život. Pravděp. poruchy.

10. týden Elasto-plastické analýzy ve vrubech. Metody dimenzování na omezenou životnost.

11. týden Multiaxiální únava materiálu, Únava a creep za vysokých teplot. Aplikace v MKP.

12. týden Životnost svařovaných konstrukcí. Únava kompozitních materiálů.

13. týden Monitorování poškozování za provozu, aktuální témata, příklady aplikací..

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Růžička, M.-Hanke,M.-Rost, M.: Dynamická pevnost a životnost. Skripta ČVUT v Praze.

http://mechanika2.fs.cvut.cz/documents/dpz_high.pdf

Růžička,M.-Fidranský, J.: Pevnost a životnost letadel. Skripta ČVUT v Praze, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-334
Růžička M.
Nesládek M.

15:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 334
místnost T4:C2-334
Nesládek M.
Bartošák M.

17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 334
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10756202.html