Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Provoz energetických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151082 Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Informace o přejímce energetických zařízení po montáži, provedení záručního měření a prokazování splnění garantovaných hodnot. Provoz energetického bloku jako celku. Způsoby najíždění a odstavování bloku a jednotlivých zařízení, výběr kritických míst a výpočet přídavných teplotových pnutí, způsoby řízení bloku. Specifikace vstupních dat pro hodnocení provozní spolehlivosti a pro technickou diagnostiku vybraných zařízení. Metodika bilancování a hodnocení provozní ekonomie a ekologie. Vedení nezbytné provozní dokumentace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět rozvíji zejména základní znalosti z Fyzky a Termomechanky (úroveň alfa) do aplikací energetiky pro průmyslové podniky včetně efektivní výroby a užití tepla , elektrické energie a tlakového vzduchu.

Osnova cvičení:

? Postupy a náplň prací při přejímce energetických zařízení po montáži.

? Komplexní vyzkoušení před předáním zařízení, zkušební provoz, provedení záručního měření a prokazování splnění garantovaných hodnot.

? Provoz energetického bloku jako celku.

? Způsoby najíždění a odstavování bloku.

? Přídavná teplotní namáhání, výběr kritických míst a optimalizace provozních režimů pro dodržení přípustného čerpání životnosti zařízení.

? Možné poruchové stavy.

? Využívání účinné technologické diagnostiky.

? Metodika bilancování provozní ekonomie.

? Hodnocení provozní ekologie.

? Provoz jaderných energetických zařízení.

? Specifika provozu JE.

? Kriteria jaderné bezpečnosti.

? Vedení nezbytné provozní dokumentace.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10755002.html