Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení a automatizace energetických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151080 Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Základní pojmy ASŘ energetických zařízení. Automatizační prostředky v energetice. Základní vlastnosti řídicích a regulačních obvodů. Základní pojmy teorie dynamiky soustav. Struktura systému řízení energetických bloků - zabezpečovací systém bloku, automatické řízení a regulace provozu energetických zařízení. Dynamika parního kotle, turbíny, energetických soustav. Stabilita regulovaných soustav. Regulace výkonu a napájení parních kotlů. Regulace tepelných turbín. Regulace elektrárenských bloků a energetických soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

? 1. týden - Základní pojmy ASŘ energetických zařízení.

? 2. týden - Automatizační prostředky v energetice.

? 3. týden - Základní vlastnosti řídicích a regulačních obvodů.

? 4. týden - Základní pojmy teorie dynamiky soustav.

? 5. týden - Struktura systému řízení energetických bloků ? zabezpečovací systém bloku, automatické řízení a regulace provozu energetických zařízení.

? 6. týden - Binární řízení - zásady tvorby sekvenčních a kombinačních automatů pro řízení technologie energetických zařízení a jejich struktura.

? 7. týden - Jednoparametrové regulace ve struktuře řízení elektrárenských bloků

? 8. týden - Víceparametrové regulace ve struktuře řízení elektrárenských bloků

? 9. týden - Regulace napájení a výkonu parních kotlů

? 10. týden - Regulace tepelných turbin

? 11. týden - Regulace elektrárenských bloků - regulace tlaku admisní páry a elektrického výkonu bloku

? 12. týden - Ostrovní provoz bloku, řízení elektrizační soustavy.

? 13. týden - Regulace teplárenské soustavy.

Osnova cvičení:

? 1. týden - Základní pojmy ASŘ energetických zařízení.

? 2. týden - Automatizační prostředky v energetice.

? 3. týden - Základní vlastnosti řídicích a regulačních obvodů.

? 4. týden - Základní pojmy teorie dynamiky soustav.

? 5. týden - Struktura systému řízení energetických bloků ? zabezpečovací systém bloku, automatické řízení a regulace provozu energetických zařízení.

? 6. týden - Binární řízení - zásady tvorby sekvenčních a kombinačních automatů pro řízení technologie energetických zařízení a jejich struktura.

? 7. týden - Jednoparametrové regulace ve struktuře řízení elektrárenských bloků

? 8. týden - Víceparametrové regulace ve struktuře řízení elektrárenských bloků

? 9. týden - Regulace napájení a výkonu parních kotlů

? 10. týden - Regulace tepelných turbin

? 11. týden - Regulace elektrárenských bloků - regulace tlaku admisní páry a elektrického výkonu bloku

? 12. týden - Ostrovní provoz bloku, řízení elektrizační soustavy.

? 13. týden - Regulace teplárenské soustavy.

Cíle studia:
Studijní materiály:

?Vilimec, L.: Stavba kotlů V - Řízení a regulace energetických zařízení, Skripta VŠB-TU Ostrava, 2008

?Karták, J.: Řízení a automatizace energetických zařízení. Skripta ČVUT, Praha 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10754802.html