Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teplárenství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151086 Z,ZK 4 2P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Úvod do teplárenství. Zásobování teplem, celková spotřeba tepla, diagramy, ztráty. Výtopny, typy kotlů pro výtopny. Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín, teplárenský součinitel, spolehlivost tepláren. Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory. Zdroje s palivovými články a tepelnými čerpadly. Rozvod tepla, tepelné potrubní sítě, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě. Dimenzování průměru potrubí. Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodů tepla. Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení. Předávací stanice, způsoby připojení odběratelů tepla. Regulace provozu teplárenských soustav. Akumulace tepla, typy akumulátorů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10754302.html