Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pokročilé energetické systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151059 Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Současný stav vývoje a užití moderních energetických technologií. Moderní uhelné bloky. Volba optimálních admisních parametrů páry. Plynové turbíny v energetice. Paroplynové elektrárny a teplárny. Atmosférické fluidní spalování. Tlakové spalování uhlí. Moderní technologie energetického využití uhlí. Pokročilé energetické jaderné reaktory.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Bez energie není život. ZPE objasňují důvody, postupy a důsledky přeměn energie ze zdrojů k aplikacím.

Osnova cvičení:

? 1. Současný stav vývoje a užití moderních energetických technologií

? 2. Moderní uhelné bloky

? 3. Volba optimálních admisních parametrů páry

? 4. Výhled - ultrakritické parní bloky

? 5. Paroplynové elektrárny a teplárny

? 6. Parní kotle moderních energetických bloků

? 7. Atmosférické fluidní spalování uhlí

? 8. Tlakové spalování a zplyňování uhlí

? 9. Současné trendy v oblasti vývoje energetického využití jaderné energie

? 10. Jaderná fúze a prognózy jejího dalšího vývoje

? 11. Systémy pro decentralizovanou energetiku

? 12. Moderní systémy pro konverzi OZE

? 13. Systémy s maximální účinností

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10754102.html