Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekologie energetických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2153049 Z 2 2P+0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Problematika vzniku plynných a pevných emisí z provozu tepelně energetických zařízení a možnosti jejich omezování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost možností ovlivňování průběhu spalovacích reakcí z hlediska vzniku plynných i pevných emisí. Znalost technických metod pro snižování emisí SO2 , SO3 , NOx, HCl, HF těžkých kovů a vyšších uhlovodíkových sloučenin (furany, dioxiny). Schopnost analýzy vlivu koncepce tepelně energetického zařízení na výběr technických prostředků pro snižování emisí.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10754002.html