Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Tepelné oběhy v energetice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151079 Z,ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod - zaměření, význam a obsah studia.

2.Zákony energetických transformací: Aplikace I., II., III. zákona termodynamiky.

3.Zákon o omezení hustoty toku energie.

4.Realizace kruhových cyklů v energetice: Porovnávací Carnotův oběh-podrobná diskuze nutných podmínek. Základní charakteristiky parního (Rankine-Clausiova) a plynového (Braytonova) oběhu.

5.Kombinované oběhy.

6.Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet parního oběhu: Vliv admisního tlaku a teploty. Vliv protitlaku.Regenerační ohřev napájecí vody.

7.Přihřívání páry. Návrh a výpočet tepelného oběhu parní elektrárny.

8.Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet plynového oběhu: Vliv tlakového poměru a teploty před turbínou. Regenerační ohřev.

9. Dělená komprese a expanze. Návrh a výpočet tepelného oběhu plynové elektrárny.

10. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla: Termodynamický princip. Způsoby realizace.

11. Způsoby rozdělení společných nákladů. Účinnost teplárny.

12. Exergetické hodnocení tepelných oběhů: Vysvětlení a definice pojmu exergie hmotového toku a exergie tepla. Základní rovnice exergetické bilance, exergetická ztráta a účinnost.

13 Příklady exergetického hodnocení parního a plynového oběhu elektrárny

Osnova cvičení:

1. týden Úvod - zaměření, význam a obsah studia.

2. týden Zákony energetických transformací: Aplikace I., II., III. zákona termodynamiky.

3. týden Zákon o omezení hustoty toku energie.

4. týden Realizace kruhových cyklů v energetice: Porovnávací Carnotův oběh-podrobná diskuze nutných podmínek. Základní charakteristiky parního (Rankine-Clausiova) a plynového (Braytonova) oběhu.

5. týden Kombinované oběhy.

6. týden Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet parního oběhu: Vliv admisního tlaku a teploty.

Vliv protitlaku. Regenerační ohřev napájecí vody.

7. týden Přihřívání páry. Návrh a výpočet tepelného oběhu parní elektrárny.

8. týden Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet plynového oběhu: Vliv tlakového poměru a teploty před turbínou. Regenerační ohřev.

9. týden Dělená komprese a expanze. Návrh a výpočet tepelného oběhu plynové elektrárny.

10. týden Kombinovaná výroba elektřiny a tepla: Termodynamický princip. Způsoby realizace.

11. týden Způsoby rozdělení společných nákladů. Účinnost teplárny.

12. týden Exergetické hodnocení tepelných oběhů: Vysvětlení a definice pojmu exergie hmotového toku a exergie tepla. Základní rovnice exergetické bilance, exergetická ztráta a účinnost.

13. týden Příklady exergetického hodnocení parního a plynového oběhu elektrárny.

Cíle studia:
Studijní materiály:

J. Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny (SNTL, Praha, 1984).

R.W. Haywood: Analysis of Engineering Cycles. (Pergamon Press, 1991).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10751002.html