Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2332992 KZ 4 0P+5C
Přednášející:
Aleš Herman (gar.), Jan Čermák, Martin Kubelka, Vít Novák, František Tatíček
Cvičící:
Aleš Herman (gar.), Barbora Bryksí Stunová, Jan Čermák, Lukáš Chrášťanský, Martin Kubelka, Irena Kubelková, Vít Novák, František Tatíček, Michal Valeš, Ondřej Vrátný
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače v ucelené formě s činnostmi souvisejícími s přípravou výroby strojních součástí, s důrazem na dosažení požadované jakosti a hospodárnosti výroby. Výchozím polotovarem může být výlisek, výkovek, odlitek nebo svařenec. Posluchači navrhují výrobní postup, potřebné nástroje, přípravky, materiál, strojní zařízení, upravují tvar s ohledem na výrobní technologii, stanovují technologické přídavky, podmínky, parametry a výrobní časy. V závěru provádějí kalkulaci nákladů a navrhují výhodnější výrobní varianty.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zadání výkresu součásti, specifikace požadavků na jakost, požadovaného počtu kusů a vybavení pracoviště.

2. Úpravy výrobku z hlediska technologičnosti výroby polotovaru

3. Návrh technologického postupu výroby polotovaru

4. Návrh technologických podmínek, kalkulace, výpočty

5. Návrh potřebných nástrojů

6. Posouzení výrobku z hlediska technologičnosti obrábění

7. Návrh technologického postupu obrábění výrobku nebo nástroje

8. Návrh potřebného strojního vybavení, pomůcek a měřidel

9. Kalkulace spotřeby času při obrábění

10. Specifikace nákladů na výrobní proces (přímých i nepřímých)

11. Propočet jednotlivých nákladových položek procesu, vč. přípravy výroby

12. Návrh na úpravu procesu směřující ke snížení nákladů

13. Zpracování síťového grafu projektu

14. Prezentace a hodnocení projektu

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:B1-34
Kubelková I.
Kubelka M.

07:15–09:45
Dejvice
Poč. učebna U12133
místnost T4:B1-34
Bryksí Stunová B.
Čermák J.

09:45–12:15
Dejvice
Poč. učebna U12133
místnost T4:B1-34
Herman A.
Valeš M.

14:15–16:45
Dejvice
Poč. učebna U12133
místnost T4:B1-34
Vrátný O.
Chrášťanský L.

16:45–19:15
Dejvice
Poč. učebna U12133
Út
místnost T4:C2-436
Herman A.
Tatíček F.

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 436
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10750802.html