Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2332992 KZ 4 0P+5C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače v ucelené formě s činnostmi souvisejícími s přípravou výroby strojních součástí, s důrazem na dosažení požadované jakosti a hospodárnosti výroby. Výchozím polotovarem může být výlisek, výkovek, odlitek nebo svařenec. Posluchači navrhují výrobní postup, potřebné nástroje, přípravky, materiál, strojní zařízení, upravují tvar s ohledem na výrobní technologii, stanovují technologické přídavky, podmínky, parametry a výrobní časy. V závěru provádějí kalkulaci nákladů a navrhují výhodnější výrobní varianty.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zadání výkresu součásti, specifikace požadavků na jakost, požadovaného počtu kusů a vybavení pracoviště.

2. Úpravy výrobku z hlediska technologičnosti výroby polotovaru

3. Návrh technologického postupu výroby polotovaru

4. Návrh technologických podmínek, kalkulace, výpočty

5. Návrh potřebných nástrojů

6. Posouzení výrobku z hlediska technologičnosti obrábění

7. Návrh technologického postupu obrábění výrobku nebo nástroje

8. Návrh potřebného strojního vybavení, pomůcek a měřidel

9. Kalkulace spotřeby času při obrábění

10. Specifikace nákladů na výrobní proces (přímých i nepřímých)

11. Propočet jednotlivých nákladových položek procesu, vč. přípravy výroby

12. Návrh na úpravu procesu směřující ke snížení nákladů

13. Zpracování síťového grafu projektu

14. Prezentace a hodnocení projektu

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10750802.html