Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zdroje a přeměny energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151076 Z,ZK 5 3P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Formy a transformace energie. Zásoby, zálohy a spotřeba energie. Spalování fosilních paliv a jeho ekologické důsledky. Tepelné oběhy - termická účinnost. Oběh Carnotův. Porovnávací oběh Rankine-Clausiův. Parní turbíny, termodynamická účinnost. Elektrárny a teplárny. Tepelné oběhy spalovacích motorů - Ottův, Dieselův a Sabatův oběh. Tepelné oběhy plynových turbín. Jaderná energie, štěpení a syntéza. Jaderné reaktory. Chlazení a chladicí oběhy. Alternativní zdroje: energie vodních toků, oceánů, slunce, větru a geotermální. Přímé přeměny tepla, energie záření a chemické na elektřinu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10743902.html