Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Parní a plynové turbíny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151037 Z,ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Václav Petr (gar.), Michal Kolovratník
Cvičící:
Václav Petr (gar.), Ondřej Bartoš, Michal Kolovratník
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Rozdělení parních turbín (kondenzační, protitlaké, odběrové). Princip práce stupně turbíny. Stupeň s krátkou a dlouhou lopatkou. Obvodová a termodynamická účinnost stupně. Návrh vícestupňové parní turbíny. Regulace výkonu parních turbín. Kondenzace a chlazení. Plynové turbíny. Regulace. Nenávrhové provozní režimy parních a plynových turbín.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Rozdělení parních turbín (kondenzační, protitlaké, odběrové). Princip práce stupně turbíny. Stupeň s krátkou a dlouhou lopatkou. Obvodová a termodynamická účinnost stupně. Návrh vícestupňové parní turbíny. Regulace výkonu parních turbín. Kondenzace a chlazení. Plynové turbíny. Regulace.

Osnova cvičení:

? 1. týden Úvod - vysvětlení zaměření, významu a obsahu studia.

? 2. týden Parní turbíny: Rozdělení parních turbín, kondenzační parní turbína, protitlaková parní turbína, kondenzační parní turbína s regulovaným odběrem páry.

? 3. týden Princip práce stupně parní turbíny.

? 4. týden Rovnotlaký stupeň, rychlostní stupeň, přetlakový stupeň. Ztráty stupně parní turbíny, vnitřní termodynamická účinnost stupně parní turbíny.

? 5. týden Výpočet průtoku labyrintovou ucpávkou.Regulace parních turbín. Návrh vícestupňové parní turbíny.

? 6. týden Kondenzace a chlazení parních turbín: Vliv průtoku a teploty chladicí vody, velikosti teplosměnné plochy a nekondenzujících plynů na tlak v kondenzátoru. Pomocná zařízení kondenzace.

? 7. týden Chladicí věže, princip činnosti. Vzduchová a směšovací kondenzace.

? 8. týden Návrh stupně s dlouhými lopatkami: Rovnice radiální rovnováhy. Zákony zborcení.

? 9. týden Optimální rychlostní poměr u stupně s reakcí. Návrh stupně s dlouhou lopatkou.

? 10. týden Nenávrhové provozní režimy parních turbín: Stodolova rovnice.

? 11. týden Porovnávací účinnost. Přepočet expanzní čáry.

? 12. týden Plynové turbíny: Výpočet reálného oběhu plynové turbíny.

? 13. týden Nenávrhové provozní režimy plynové turbíny. Regulace plynových turbín.

Cíle studia:
Studijní materiály:

?Ambrož J.: Parní turbíny a kondenzace. Skripta ČVUT, 1984.

?Ščeglajev A.V.: Parní turbíny, 1. a 2. svazek. SNTL Praha 1983.

? Cohen H., Rogers G.F., Saravanamuttoo H.I.H.: Gas Turbine Theory. 3. vydání, Longman Scientific, 1987.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10741502.html