Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologičnost konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331065 Z,ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Pavel Novák, Bohumír Bednář (gar.), Aleš Herman, Karel Kovanda, František Tatíček
Cvičící:
Pavel Novák, Bohumír Bednář (gar.), Aleš Herman, Karel Kovanda, František Tatíček
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Vztahy mezi konstrukcí, výrobní technikou a ekonomickými aspekty. Technologičnost konstrukce z hlediska lití, tváření, svařování, obrábění a montáže. Východiska při volbě materiálu a technologie. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na jakost a výrobní možnosti. Využívání CNC techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zadání semestrálních prací - strojírenského výrobku s definovanou funkcí a jakostí.

2. Volba hodnotících kriterií a možných řešení.

3. Výběr několika řešení vyhovujících z hlediska funkce i výroby.

4. Přizpůsobení návrhu z hlediska pevnosti a tuhosti.

5. Výběr vhodných materiálů.

6. Propracování tvaru podle navržených výrobních postupů.

7. Vyhodnocení návrhů podle zvolených kriterií.

Cíle studia:

poskytnou pomoc při řešení problémů návrhu ekonomických a zdravých dílů

Studijní materiály:

1. Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák,J. - Michálek, L.: Technologičnost konstrukce I 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 146 s. ISBN 80-01-03268-X.

2. Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.:Technologičnost konstrukce.1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.

3. Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

4. Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů.

5. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9

6. Jandečka K.- Česánek J.- Kožmín P. PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ - SKRIPTA PRO VÝUKU NC PROGRAMOVÁNÍ. ZČU PLZEŇ 2000, ISBN 80-7082-694-4.

7. Jandečka, K. Využití moderních CAD/CAM systémů při programování NC strojů. Skripta ZČU Plzeň, 1996.

8. Sova F. Automatizace výrobních procesů. Skripta VŠSE Plzeň Plzeň, 1986.

9. Sova F. Programování NC strojů, učební text postgraduálního kurzu. Plzeň, 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-505e
Bednář B.
Novák P.

16:00–17:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Učebna 505e
místnost T4:A1-505e
Bednář B.
Novák P.

16:00–17:30
(paralelka 201)
Dejvice
Učebna 505e
Út
St
Čt
místnost T4:C2-334
Bednář B.
Novák P.

09:00–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 334
místnost T4:C2-434
Bednář B.
Novák P.

14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 101)
Dejvice
Posluchárna 434
místnost T4:C2-434
Bednář B.
Novák P.

14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 102)
Dejvice
Posluchárna 434

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10735002.html