Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Speciální metody svařování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2331060 Z,ZK 5 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Rozdělení speciálních metod svařování a tepelného dělení, popis principu, aplikace a použití. Fyzikální způsoby svařování: laserové svařování, svařování elektronovým paprskem a plazmou. Speciální metody svařování v tuhém stavu: svařování třením, difůzí, výbuchem, ultrazvukem. Aluminotermické svařování. Přivařování svorníků. Metody spojování speciálních materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kuncipál, J a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, Praha, 1986

Dunovský, J.: Speciální technologie, ČVUT, Praha, 1991

Turňa, M.: Špeciálné metody zvárania, Alfa, Bratislava, 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10618002.html